Trwydded Am Ddim

Cyn bo hir, bydd unigolion, ysgolion, a chwmnïau bach sy’n cyflogi 10 neu lai o bobl yn medru llwytho meddalwedd Cysgliad yn rhad ac am ddim ar eu cyfrifiadur Windows o’r dudalen we hon.

Gwybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am feddalwedd Cysgliad, a’r rhaglenni Cysill a Cysgeir sydd ynddo, ar gael yma.

Cymorth

Mae cymorth ynglŷn â gosod a defnyddio Cysgliad, Cysill a Cysgeir, ar gael yma.

Manylion Trwydded

Mae trwydded Cysgliad ar gyfer unigolion, ysgolion a chwmnïau sy’n cyflogi 10 neu lai o bobl yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r ymdrech i helpu plant a’u teuluoedd, a’r cyhoedd yn gyffredinol, i weithio o bell ac elwa ar dechnoleg mewn ffyrdd newydd. Mae hyn hefyd yn rhan o’r ymgyrch i ddyblu’r defnydd o Gymraeg erbyn 2050.

Bydd Cysgliad yn parhau i fod ar gael ar y sail hwnnw tra bydd cytundeb Prifysgol Bangor gyda Llywodraeth Cymru yn para.