Cysgliad
fill
fill
fill

Beth yw Cysgliad?

Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur PC yw Cysgliad. Mae dwy brif raglen yn rhan o’r pecyn, sef:

Cysill

Cysill Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys geiriadur llygoden, sef nodwedd sy'n dangos cyfieithiad o air mewn testun pan fyddwch chi'n cadw'r pwyntydd uwch ei ben.

Mae Cysill hefyd yn cynnwys thesawrws sy’n eich helpu i ganfod geiriau gwahanol gydag ystyron tebyg – ffordd berffaith o gynyddu eich geirfa!

Cliciwch yma i ddysgu mwy am Cysill
Cliciwch yma i ddarllen llawlyfr ar-lein Cysill

Cysill Ar-lein

Gwefan am ddim yw Cysill Ar-lein lle gallwch wirio sillafu a gramadeg testunau byrion Cymraeg ar y we ar unrhyw gyfrifiadur sydd â chysylltiad i'r rhyngrwyd a phorwr modern.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Cysill Ar-lein

Cysgeir

Cysgeir Rhaglen arall sydd i’w chael o fewn Cysgliad yw Cysgeir, sef casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig cyfleus. Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i’r cofnod perthnasol yn gyflym diolch i’w ryngwyneb clyfar, cyfeillgar.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am Cysgeir
Cliciwch yma i ddarllen llawlyfr ar-lein Cysgeir

Cydweithio gyda Microsoft Word, Open Office.org a rhaglenni eraill

Gall Cysill a Cysgeir weithio fel rhaglen annibynnol neu o fewn Microsoft Word (gan gynnwys Word 2007) neu Open Office.org 2.3 ar ffurf botymau ar y bar offer.
Gall y ddwy raglen hefyd gydweithio gyda rhaglenni golygu testun eraill gan ddefnyddio bysellau brys sy’n hwyluso symud testun o un rhaglen i’r llall.

Gofynion System Cysgliad

Mae Cysgliad yn addas ar gyfer cyfrifiaduron PC yn rhedeg ar Windows 7, 8 a 10.

Cysgliad i'r Mac


Mae Cysgliad ar gael ar y Mac
Cliciwch yma i ymweld â gwefan Cysgliad i'r Mac

Fy Nhrwydded
 
 
Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?
Datblygwyd gan yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr | | Y Datblygwyr

Prifysgol Bangor © 2015