Cyflwyniad i Cysgeir
Sgrin Cysgeir
Y Rhestr Eiriau
Y Ffenestr Ddiffinio
Y Gwahanfar
Rhagarweiniad
Y Bocs Geiriau
Y Rhestr Hanes
Y botwm Gair Blaenorol
Y botwm Gair Nesaf
Y botwm Chwilio
Y botwm Pori
Botwm Iaith y Geiriadur
Y Bar Offer
Agor
Cadw
Cau
Gosod
Gadael
Ailagor
Ffeil
Rhestr Geiriaduron
Botymau Newid Geiriadur
Gwybodaeth Geiriadur
Newid Geiriadur
Ymddangosiad
Acenion
Bysell Frys
Dewisiadau
Ymddangosiad
Nod-Chwilio
Y Porydd Geiriau
Ffenestr
Help
Gwirio
Dadwneud
Clirio Rhestr Anwybyddu
Anwybyddu Brawddeg
Torri
Copïo
Gludo
Cywiro Awtomatig
Defnyddio Geiriaduron Personol
Golygu Geiriadur Personol
Golygu Rhan Ymadrodd Gair
Geiriaduron Personol
Golygu
Sillafu a Gramadeg
Cyffredinol
Bysell Brys
Dewisiadau
Newid/Mewnosod
Awgrymu
Rhedeg
Dysgu
Help a Gadael
Gwirio Gair
Chwilio
Newid
Blaenorol
Cau a Help
Thesawrws
Dangos
Y Ddewislen
Defnyddio Cysgeir gyda Word
Defnyddio Cysgeir gyda chymwysiadau eraill
Defnyddio Bysellau Brys
Rhannau Ymadrodd
Defnyddio Cysgeir
Welcome to Cysgeir
The Cysgeir Screen
The Word List
The Definition Window
The Seperator Bar
Introduction
The Word Box
The History List
The Previous Word button
The Next Word button
The Search button
The Browse button
The Dictionary Language button
The Tool Bar
Open
Save
Close
Exit
Install
Re-open
File
Installed Dictionaries
Change Dictionaries Buttons
Dictionary Information
Change Dictionary
Appearance
Accents
Hotkeys
Spelling and Grammar
Cysill
Hot Keys
Options
Replace/Insert
Suggest
Conjugate a Verb
Learn
Help and Exit
Check Word
Search
Replace
Previous
Close and Help
Thesaurus
View
Wildcard Searching
The Word Explorer
Window
Help
Check
Undo
Clear Ignore List
Ignore Sentence
Cut
Copy
Paste
Auto Correct
Using Personal Dictionaries
Edit Personal Dictionary
Edit a Word's Part of Speech
Personal Dictionaries
Edit
The Menu
Using Cysgeir with Word
Using Cysgeir with other Applications
Using Hotkeys
Parts of Speech
Using Cysgeir
Welcome to Cysill 3
Checking grammar and spelling
Using Cysill 3 with your word processor
Using Cysill 3 with other applications
Automatic Updates
Gwirio Gair
Thesaurus
Pop-up dictionary
Open
Save
Close
Exit
Install
Re-open
File
Check
Undo
Clear Ignore List
Ignore Sentence
Cut
Copy
Paste
Auto Correct
Using Personal Dictionaries
Edit Personal Dictionary
Edit a Word's Part of Speech
Personal Dictionaries
Edit
Spelling and Grammar
Cysill
Hot Keys
Options
Replace/Insert
Suggest
Conjugate a Verb
Learn
Help and Exit
Check Word
Search
Replace
Previous
Close and Help
Thesaurus
View
Help
The Menu
Check
Correct
Correct Each
Ignore
Ignore Once
Learn
Undo
The Lower Tool Bar
Croeso i Cysill 3
Gwirio Sillafu a Gramadeg
Defnyddio Cysill 3 gyda'ch Prosesydd Geiriau
Defnyddio Cysill 3 gyda rhaglenni eraill
Diweddaru Awtomatig
Gwirio Gair
Thesawrws
Geiriadur Llygoden
Agor
Cadw
Cau
Gosod
Gadael
Ailagor
Ffeil
Gwirio
Dadwneud
Clirio Rhestr Anwybyddu
Anwybyddu Brawddeg
Torri
Copïo
Gludo
Cywiro Awtomatig
Defnyddio Geiriaduron Personol
Golygu Geiriadur Personol
Golygu Rhan Ymadrodd Gair
Geiriaduron Personol
Golygu
Sillafu a Gramadeg
Cyffredinol
Bysell Brys
Dewisiadau
Newid/Mewnosod
Awgrymu
Rhedeg
Dysgu
Help a Gadael
Gwirio Gair
Chwilio
Newid
Blaenorol
Cau a Help
Thesawrws
Dangos
Help
Y Ddewislen
Gwirio
Cywiro
Cywiro Pob
Anwybyddu
Anwybyddu Un
Dysgu
Dadwneud
Y Bar Offer Isaf